Objednat

Neplatnosti, spory a kolize řešené ve vztahu k nemovitostem - první roky praxe a zkušeností s NOZ


Workshop pro pracovníky advokátních kanceláří

 

Hlavním cílem tohoto workshopu je předání dosavadních zkušeností a zodpovězení otázek týkajících se závazkových vztahů a sporné agendy ve vztahu k nemovitostem obecně a v souvislosti s developerskou a realitní činností, a to v rámci aplikace nového Občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.), nového Katastrálního zákona (zák.č. 256/2013 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb.).

Na tomto setkání se budou probírat konkrétní případy, které se v prvních letech účinnosti NOZ a ZOK řešily; součástí budou i doporučení "jak na to", aby se těmto případných pochybením mohlo předcházet.

 

Místo konání:
CDMS Univerzity Karlovy v Praze, José Martího 2, Praha 6
Datum konání:
úspěšně zakončeno (prezence: 9.00 - 9.30; program: 9.30 - 12,00 a 13,00 - 16.00)

 

Program:

1) Kupní a předkupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni, nájemní a podnájemní smlouvy - možnosti smluvních ujednání, pochybení a spory, katastr nemovitostí

2) Nejčastější chyby a následky (praxe a judikatura) a možnosti u dokumentů uzavíraných realitními kanclářemi - zprostředkovatelské a rezervační smlouvy; dále pak jaké povinnosti jsou při zprostředkování nejčastěji opomíjeny - AML zákon, poučení spotřebitele atp.

3) Judikatura týkající se nemovitostí obecně a realitní činnosti (kontrakty, provize, smluvní pokuty)

 

Přednášející:

JUDr. Vencislav Sabotinov - advokát, člen České advokátní komory, dále působí jako rozhodce v rámci stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.  Je společníkem Advokátní kanceláře Sabotinov & Sabotinova s.r.o., která se specializuje mj. na zastupování realitních kanceláří v civilních sporech, jakož i na poskytování právní pomoci při výkonech rozhodnutí a konkursech a na obhajobu v trestních věcech. Má dlouholeté zkušenosti s lektorskou činností v nemovitostních oblastech, věnuje se rovněž publikační činnosti, naposledy v rámci smluvní spolupráce s Wolters Kluwers a.s. (ASPI).

Mgr. Vladimír Syruček - nemovitostní problematice se v rámci své právní praxe aktivně věnuje od roku 1993, specializuje se zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlastnění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění; v těchto oblastech úzce spolupracuje s celou řadou advokátních a realitních kanceláří. Věnujete se též lektorské činnosti a rovněž spolupracuje s Wolters Kluwers a.s. (ASPI). Je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

 

Organizační informace:

Protože je k dispozici pouze omezený počet míst, je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti proveďte v objednávkovém formuláři nebo na info@gaudens.cz . Přijaté přihlášky potvrzujeme elektronickou poštou (příp. dotazy zodpovíme na 602463386).

Účastnický poplatek ve výši 3.300 Kč + 21% DPH (celkem 3.993 Kč) zahrnuje rovněž studijní materiál (v tištěné podobě); možnost individuálního stravování v místě. Dispozice pro platbu - č.ú.: 19-5607090287/0100, var.s.: IČO objednatele; při naplnění kapacity je rozhodný termín úhrady. Daňový doklad bude předán při prezenci na akci.

TOPlist

JUDr. Vencislav Sabotinov je advokátem a členem České advokátní komory.

Dále působí i jako rozhodce v rámci stálého Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Má dlouholeté zkušenosti se školením realitních makléřů předních českých RK.

Je společníkem Advokátní kanceláře Sabotinov & Sabotinova s.r.o., která se specializuje mimo jiné na zastupování realitních kanceláří v civilních sporech, jakož i na poskytování právní pomoci při výkonech rozhodnutí a konkursech  a obhajobu v trestních věcech.

Rovněž publikuje, naposledy v rámci smluvní spolupráce s Wolters Kluwers, a.s. (ASPI). Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky
a zásady ochrany osobních údajů
jsou k dispozici ZDE >>>