Objednat

Vzorová dokumentace pro realitní zprostředkovatele podle zák.č. 253/2008 Sb. (AML zákon)


 

Podle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, má každý subjekt podnikající v oblasti realitního zprostředkování, nebo který nakupuje či prodává nemovité věci, při své podnikatelské činnosti mj. tyto povinnosti:

- Mít vyhotovený Systém vnitřních zásad, zavést a uplatňovat postupy vnitřní kontroly a komunikace, zavést Vnitřní oznamovací systém a splnit související informační povinnost na webu realitního zprostředkovatele
- Určit a na Finanční analytický úřad oznámit kontaktní osobu
- Provádět identifikaci a kontrolu klientů, archivovat prohlášení klientů spolu s potřebnou dokumentací
- Proškolovat a archivovat Protokoly o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob

V této souvislosti je na místě upozornit, že je AML zákon účinný od 1.9.2008 a že je ve smyslu zákona povinnou osobou jak realitní kancelář (typicky s.r.o.), tak i samostatně podnikající realitní makléř (OSVČ).

 

 

O jaké konkrétní vzory se jedná?

1. Systém vnitřních zásad vč. čtyř příloh (celkový rozsah 20 stran)

2. Oznámení o určení/změně kontaktní osoby na Finanční analytický úřad

3. Protokol o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů)

4. Předávací protokol s potvrzením o vstupním AML proškolení (s novým zaměstnancem či makléřem)

5-7. Prohlášení převodce, identifikace a kontrola klienta (3 verze - prodávající nemovité věci, převodce družstevního podílu, pronajímatel prostoru sloužícího k podnikání)

8-10. Prohlášení nabyvatele, identifikace a kontrola klienta (3 verze - kupující nemovité věci, nabyvatel družstevního podílu, nájemce prostoru sloužícího k podnikání)

11-12. Protokol do složky - identifikace, kontrola a hodnocení rizik (2 verze - prodávající/převodce, kupující/nabyvatel)

+ metodika Povinnosti realitního zprostředkovatele podle AML zákona (15 stran)

 

 

Máte o produkt AML DOKUMENTACE zájem?

1. Objednejte prostřednictvím formuláře níže, nebo na info@gaudens.cz zašlete své fakturační údaje.

2. Cenu vzorů  870 Kč +DPH (tedy 1.052,70 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, v.s.: Vaše IČO.

3. Po přijaté platbě Vám bude uvedená vzorová dokumentace zaslána na sdělený e-mail (celkem 12 vzorů ve formátu *.doc, materiál Povinnosti RK ve formátu *.pdf).

 

Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné a základní vzorové dokumenty a jako takové nemohou postihnout veškeré individuální požadavky a specifika daného zprostředkovatele.  Pro právní jistotu a správnou implementaci je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře. Tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.

 


Doporučujeme Vaší pozornosti: Vzory smluv pro realitní zprostředkovatele (97 dokumentů) k dispozici ZDE >>>

TOPlist
Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>