Objednat

Vzorová dokumentace pro realitní zprostředkovatele podle zák.č. 253/2008 Sb. (AML zákon)


 

Podle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (účinnost zákona od 1.9.2008) má každý subjekt podnikající v oblasti realitního zprostředkování, nebo který nakupuje či prodává nemovité věci, povinnost při své činnosti mj.:

 • Mít vyhotovený Systém vnitřních zásad pro aplikaci AML zákona
 • Určit a na Finanční analytický úřad oznámit kontaktní osobu
 • Provádět identifikaci a kontrolu klientů a archivovat Prohlášení klientů
 • Proškolovat a archivovat Protokoly o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (makléřů OSVČ)
 • Zavést a uplatňovat určité postupy vnitřní kontroly a komunikace

Povinností, které se na realitní zprostředkovatele "valí", je rok od roku více, a možná i proto nemají někteří o uvedeném zákonu úplné informace, příp. používají nesprávnou dokumentaci. Mnozí si rovněž neuvědomují, že je ve smyslu AML zákona povinnou osobou realitní zprostředkovatel, tedy jak realitní kancelář (typicky s.r.o. nebo a.s.), tak i samostatně podnikající OSVČ realitní makléř.

Při pochybení realitního zprostředkovatele (nejčastěji neprovedení řádné kontroly klienta), ale třeba i při neproškolení makléřů či při nevyhotovení Systému vnitřních zásad, mohou být sankce vskutku vysoké (viz výňatek ze zákona níže). A přitom v zásadě stačí mít pár papírů a dodržovat pár postupů (s určitou mírou nadsázky) a nezapomenout na Finanční analytický úřad oznámit kontaktní osobu. Pro informaci, povinnost oznámit kontaktní osobu platí vždy pro právnické osoby; v případě makléřů OSVČ tehdy, pokud jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

Máte o produkt AML DOKUMENTACE zájem?

1. Objednejte prostřednictvím formuláře níže, nebo na info@gaudens.cz zašlete své fakturační údaje.

2. Cenu vzorů  390 Kč +DPH (tedy 471,90 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, v.s.: Vaše IČO.

3. Po přijaté platbě Vám bude zaslána (ve formátu *.doc) na sdělený e-mail tato vzorová dokumentace:

 1. Systém vnitřních zásad vč. příloh (v celkovém rozsahu 14 stran)
 2. Prohlášení převodce při podpisu rezervační smlouvy (3 verze - prodávající, převodce DB, pronajímatel) vč. zajištění identifikace a kontroly klienta
 3. Prohlášení nabyvatele při podpisu rezervační smlouvy (3 verze - kupující, nabyvatel DB, nájemce) vč. zajištění identifikace a kontroly klienta
 4. Protokol o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů)
 5. Předávací protokol s potvrzením o vstupním AML proškolení (s novým zaměstnancem či makléřem)
 6. Oznámení kontaktní osoby na Finanční analytický úřad (FAÚ)

 

Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné vzorové dokumenty a jako takové samozřejmě nemohou postihnout veškeré individuální požadavky a specifika daného zprostředkovatele.  Pro maximální právní jistotu je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře; tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.

 

Vzory smluv pro RK (plná verze - 93 dokumentů) k dispozici ZDE >>>

 

 

Výňatek ze zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 2 - Povinné osoby

(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
d) osoba, která
1. nakupuje nebo prodává nemovité věci,
2. je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše měsíční platby nebo poměrná část výnosu z nemovité věci poskytnutá propachtovateli přepočtená na jeden měsíc, případně jejich součet, dosáhne alespoň 10.000 EUR,
3. je dražebníkem podle zákona o veřejných dražbách při činnosti související s dražbou nemovité věci.

§ 44 - Nesplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta

(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost identifikace klienta,
b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta,
c) poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo
d) nesplní povinnost uchovávat údaje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10.000.000 Kč.

§ 46 - Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neoznámí Úřadu podezřelý obchod podle § 18 odst. 1.
(2) Povinná osoba, které je v § 22 odst. 1 uložena povinnost informovat Úřad o určení kontaktní osoby, se dopustí přestupku tím, že neinformuje o určení kontaktní osoby, nebo o změnách ve stanovené lhůtě.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 1.000.000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5.000.000 Kč.

§ 48 - Nesplnění povinností k prevenci

(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 1 nebo 6 nezavede, nebo neuplatňuje odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu...
(2) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí přestupku tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.
(5) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neurčí člena svého statutárního orgánu pověřeného zajištěním plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona podle § 22a..
(6) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.
(7) Za přestupek podle odstavců 2 až 5 lze uložit pokutu do 1.000.000 Kč.
(8) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 6 lze uložit pokutu do 5.000.000 Kč.


Doporučujeme rovněž Vaší pozornosti materiál GDPR manuál se vzory pro realitní zprostředkovatele >>>

TOPlist
Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>

Partneři