Objednat

Povinné dokumenty pro realitní kanceláře dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


 

Od 1.9.2008 má  podle zák.č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) každý subjekt podnikající v oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí povinnost při své činnosti mj.:

  • Mít vyhotovený Systém vnitřních zásad pro aplikaci AML zákona
  • Provádět identifikaci a kontrolu klientů a archivovat Prohlášení kupujících a Prohlášení prodávajích
  • Proškolovat a archivovat Protokoly o proškolení zaměstnanců RK a spolupracujících osob (makléřů OSVČ)

Podle aktuálních zjištění ale stále značná část realitních kanceláří nemá o uvedeném zákonu úplné informace, příp. používá nevyhovující dokumenty. Mnozí si rovněž neuvědomují, že je ve smyslu "AML zákona" povinnou osobou právě i Realitní kancelář, tedy osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi - § 2 odst.1 písm.d) zák.č. 253/2008 Sb.

Při pochybení RK vyplývající z neznalosti zákona (např. neprovedení řádné kontroly klienta), ale třeba i při neproškolení makléřů či při nevyhotovení Systému vnitřních zásad, mohou být sankce vskutku vysoké (viz. výňatek ze zákona níže). A přitom v zásadě stačí mít "pár papírů", dodržovat "pár věcí" a nezapomenout na FAÚ oznámit kontaktní osobu. Proto jsme ve spolupráci s FAÚ, který má tuto tématiku v gesci, vytvořili dokumenty, které jsou z pohledu naplnění litery "AML zákona" potřebné.

 

Jak co nejsnadněji (a přitom dle zákona) vyřešit tyto povinnosti RK? Objednejte si potřebné dokumenty.

1. Prostřednictvím objednávkového formuláře (viz. níže) zašlete své údaje (název, sídlo, IČO, DIČ)

2. Cenu vzorů  390 Kč +DPH (tedy 471,90 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, v.s.: vaše IČO

3. Po přijaté platbě vám budou zaslány (ve formátu *.doc) na vaší e-mailovou adresu tyto dokumenty:

  1. Systém vnitřních zásad vč. příloh (v celkovém rozsahu 14 stran),
  2. Prohlášení kupujícího při podpisu rezervační smlouvy (vč. zajištění identifikace a kontroly klienta),
  3. Prohlášení prodávajícího při podpisu rezervační smlouvy (vč. zajištění identifikace a kontroly klienta),
  4. Protokol o proškolení zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů),
  5. Předávací protokol (s novým zaměstnancem či makléřem).

 

Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné vzorové dokumenty a jako takové samozřejmě nemohou postihnout veškeré individuální požadavky a specifika daného zprostředkovatele.  Pro maximální právní jistotu je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře; tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.

 

Vzory smluv pro RK (plná verze - 80 dokumentů) k dispozici ZDE >>>

 

 

 

Výňatek ze zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 2 - Povinné osoby

(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
d) osoba oprávněná k obchodování s nemovitostmi nebo ke zprostředkování obchodu s nimi

§ 44 - Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7,
b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9,
c) uskuteční obchod nebo uzavře obchodní vztah v rozporu se zákazem uvedeným v § 15, nebo
d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do 1.000.000 Kč.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d) se uloží pokuta do 10.000.000 Kč.

§ 45 - Nesplnění informační povinnosti

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a)    nesplní informační povinnost podle § 24, nebo...
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do 10.000.000 Kč.

§ 46 - Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí ministerstvu podezřelý obchod.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5.000.000 Kč.

§ 48 - Nesplnění povinností k prevenci

(1) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.
(3) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí proškolení zaměstnanců podle § 23.
(6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1.000.000 Kč.

TOPlist
Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>

Partneři