Objednat

Smluvní vzory a podání pro veřejné dražby dle zák.č. 26/2000 Sb.


 

Tento produkt je určený pro dražebníky a jejich právní zástupce + pro poskytovatele právních služeb v oblasti veřejných dražeb prováděných podle zák.č. 26/2000 Sb. (ZVD, zákon o veřejných dražbách). V rozsahu 78 vzorů a 10 úkolníků naleznete vše potřebné pro provádění veřejných dražeb z pohledu listinné stránky. Vzory jsou průběžně aktualizovány a případně doplňovány, aby zohledňovaly jak platný legislativní vývoj, tak i aktuální judikaturu.

Dokumenty produktu "Vzory pro dražby" jsou ve formátu *.rtf - dají se tedy snadno upravovat. Subjektům, které tento náš produkt využívají, slouží jednak pro přímé užití bez dalších zásahů, tak i pro inspiraci či aktualizaci používaných smluvních vzorů.

Jako určitá reference může sloužit skutečnost, že s využitím těchto vzorů
je v současné době prováděna více než polovina veřejných dražeb v česku.

 

> > >  Aktuální verze 78 vzorů + 10 úkolníků  < < <

 

Seznam dokumentů společných pro dražby dobrovolné a nedobrovolné

 • Dražební řád
 • Čestné prohlášení účastníka dražby (fyz.osoba, manželé, podnikatel, obch. korporace)
 • Čestné prohlášení společných účastníků dražby
 • Souhlas spoluvlastníka s provedením dražby
 • Oznámení účastníka dražby o využití tlumočníka
 • Zápis účastníků do dražby
 • + Dokumenty pro dražebníky podle AML zákona (zák.č. 253/2008 Sb)

 

Seznam dokumentů pro dražby dobrovolné

 • Dražební vyhláška
 • Smlouva o provedení dražby
 • Smlouva o budoucí smlouvě o provedení dražby
 • Smlouva o provedení opakované dražby
 • Protokol o provedené dražbě
 • Výpis z protokolu o dražbě
 • Prohlášení o úhradě ceny dosažené vydražením
 • Potvrzení o nabytí vlastnictví
 • Protokol o předání předmětu dražby vydražiteli
 • Protokol o výtežku dražby
 • Oznámení o upuštění od dražby
 • Oznámení o zmaření dražby
 • Oznámení o neplatnosti dražby
 • + vzory dopisů a oznámení
 • + 5 úkolníků dražeb dobrovolných (pro movité a nemovité věci)

 

Seznam dokumentů pro dražby nedobrovolné

 • Dražební vyhláška
 • Oznámení o nedobrovolné dražbě
 • Smlouva o provedení dražby
 • Smlouva o budoucí smlouvě o provedení dražby
 • Smlouva o provedení opakované dražby
 • Doložení práv účastníka dražby
 • Doložení práv dražebního věřitele
 • Protokol o provedené dražbě
 • Výpis z protokolu o dražbě
 • Prohlášení o úhradě ceny dosažené vydražením
 • Potvrzení o nabytí vlastnictví
 • Protokol o předání předmětu dražby vydražiteli
 • Protokol o výtežku dražby
 • Protokol o uspokojení dražebních věřitelů
 • Oznámení o upuštění od dražby
 • Oznámení o zmaření dražby
 • Oznámení o neplatnosti dražby
 • + vzory dopisů a oznámení
 • + 5 úkolníků dražeb nedobrovolných (pro movité a nemovité věci)

 

 

Máte o uvedené dokumenty zájem?

1. Objednejte prostřednictvím formuláře (viz. níže) nebo na info@gaudens.cz zašlete své fakturační údaje.

2. Cenu vzorů 1.950 Kč +DPH (celkem 2.359,50 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, var.s.: vaše IČO. 

3. Po připsání platby vám budou veškeré dokumenty (spolu s dokladem o přijetí platby), zaslány v elektronické podobě na vaší e-mailovou adresu; za uvedenou částku tedy získáte 78 smluvních vzorů pro dražby + 10 úkolníků.

Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné vzorové dokumenty a jako takové samozřejmě nemohou postihnout veškeré individuální požadavky jak dražebníka, tak i případná specifika daných dražeb.  Pro hladký průběh, maximální jistotu správného postupu a dokonalé zajištění celého dražebního procesu, je proto vždy záhodno využít služeb advokátní kanceláře; tyto vzory nepředstavují poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která je od nás pořídí a dále použije.
Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>