Objednat

VZORY SMLUV PRO REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE - realitní kanceláře a samostatně podnikající makléře


 

V rozsahu 101 vzorů naleznete vše potřebné pro poskytování realitních služeb - od zprostředkovatelských a rezervačních smluv, protokolů a formulářů, až např. po smlouvy nájemní, kupní či úschovní. Vzory jsou v souladu se všemi platnými právními předpisy a stávající judikaturou.

Vzory obdržíte ve formátu *.doc - dají se tedy snadno upravovat. Subjektům, které tento náš produkt využívají, slouží jednak pro přímé užití bez dalších zásahů, tak i pro inspiraci či aktualizaci používané vzorové dokumentace.

Pozn.: Pro splnění dalších důležitých zákonných povinností realitních zprostředkovatelů doporučujeme související vzorovou dokumentaci: AML vzory pro RK, GDPR vzory pro RK a Whistleblowing.

Seznam vzorů ke stažení/tisku zde >>>Studijní složka REALITNÍ MAKLÉŘ

 

Seznam dokumentů:

 • Smlouva o zprostředkování prodeje - objednávka realitních služeb, formulářová
 • Smlouva o zprostředkování pronájmu - objednávka realitních služeb, formulářová
 • Smlouva o zprostředkování převodu družstevního podílu - objednávka realitních služeb, formulářová
 • Smlouva o zprostředkování podnájmu družstevního bytu - objednávka realitních služeb, formulářová
 • Smlouva o nevýhradním zprostředkování prodeje - formulářová
 • Smlouva o nevýhradním zprostředkování pronájmu - formulářová
 • Smlouva o nevýhradním zprostředkování převodu družstevního podílu - formulářová
 • Smlouva o nevýhradním zprostředkování podnájmu družstevního bytu - formulářová
 • Smlouva o výhradním zprostředkování prodeje - exkluzivita
 • Smlouva o výhradním zprostředkování pronájmu - exkluzivita
 • Smlouva o výhradním zprostředkování převodu družstevního podílu - exkluzivita
 • Smlouva o výhradním zprostředkování podnájmu družstevního bytu - exkluzivita
 • Zprostředkovatelská smlouva vzor ČKRK - exkluzivita, formulářová
 • Sazebník služeb činnosti realitního zprostředkovatele (prodeje, pronájmy)
 • Dohoda s prodávajícím o úpravě (snížení) prodejní ceny
 • Objednávka realitních služeb při zprostředkování koupě - s provizí v % z kupní ceny
 • Objednávka realitních služeb při zprostředkování koupě - s provizí z podílu z vyjednané slevy
 • Objednávka realitních služeb při zprostředkování nájmu - s provizí ve výši nájmu
 • Smlouva s poptávajícím při zprostředkování koupě - s provizí v % z kupní ceny
 • Smlouva s poptávajícím při zprostředkování koupě - s provizí z podílu z vyjednané slevy
 • Smlouva s poptávajícím při zprostředkování nájmu - s provizí ve výši nájmu
 • Dohoda o prodloužení doby platnosti zprostředkovatelské smlouvy
 • Dohoda o ukončení spolupráce uzavřená mezi realitní kanceláří a prodávajícím
 • Smlouva o referenci s doporučitelem zakázky
 • Smlouva o spolupráci mezi realitními zprostředkovateli při poskytování realitních služeb
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování prodeje - varianta s popisem nemovitosti
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování prodeje - varianta bez popisu
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování nájmu
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování převodu družstevního podílu
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování podnájmu družstevního bytu
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování koupě (aktivní poptávka)
 • Potvrzení o převzetí informací při zprostředkování nájmu (aktivní poptávka)
 • Rezervační smlouva - prodej, dvoustranná
 • Rezervační smlouva - prodej, trojstranná
 • Rezervační smlouva - pronájem, dvoustranná
 • Rezervační smlouva - pronájem, trojstranná
 • Rezervační smlouva - převod družstevního podílu, dvoustranná
 • Rezervační smlouva - převod družstevního podílu, trojstranná
 • Rezervační smlouva - podnájem družstevního bytu, dvoustranná
 • Rezervační smlouva - podnájem družstevního bytu, trojstranná
 • Rezervační smlouva - byt - developerský projekt
 • Dohoda v souvislosti s ukončením trojstranné rezervační smlouvy - uplatnění části smluvní pokuty
 • Dohoda v souvislosti s ukončením dvoustranné rezervační smlouvy - uplatnění části smluvní pokuty
 • Dohoda v souvislosti s ukončením trojstranné rezervační smlouvy - uplatnění celé smluvní pokuty
 • Dohoda v souvislosti s ukončením dvoustranné rezervačníé smlouvy - uplatnění celé smluvní pokuty
 • Plná moc k podpisu rezervační smlouvy pro realitního zprostředkovatele - prodej
 • Plná moc k podpisu rezervační smlouvy pro realitního zprostředkovatele - pronájem
 • Plná moc k podpisu rezervační smlouvy pro realitního zprostředkovatele - převod družstevního podílu
 • Plná moc k podpisu rezervační smlouvy pro realitního zprostředkovatele - podnájem družstevího bytu
 • Dohoda s prodávajícím v souvislosti s uzavřením rezervace
 • Evidence úschov realitního zprostředkovatele
 • Žádost o úschovu kupní ceny od klienta realitního zprostředkovatele
 • Žádost o úschovu kupní ceny od neklienta (protistrany)
 • Smlouva o úschově kupní ceny při prodeji věcí nemovitých
 • Smlouva o úschově kupní ceny při prodeji bytu
 • Smlouva o úschově ceny při převodu družstevního podílu
 • Předávací protokol o předání předmětu převodu při prodeji
 • Předávací protokol o předání předmětu nájmu při pronájmu
 • Kupní smlouva - převod věcí nemovitých
 • Kupní smlouva - převod bytu
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní - byt - developerský projekt
 • Darovací smlouva věcí nemovitých
 • Darovací smlouva se zřízením služebnosti užívacího práva (bezúplatně/úplatně)
 • Smlouva o zřízení služebnosti bytu
 • Smlouva o zrušení služebnosti bytu
 • Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty
 • Smlouva o zrušení služebnosti stezky a cesty
 • Smlouva o nájmu bytu
 • Smlouva o podnájmu bytu
 • Smlouva o nájmu budovy s pozemky (rodinného domu)
 • Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání
 • Výpověď nájmu bytu pro neplacení - s výpovědní lhůtou
 • Výpověď nájmu bytu pro neplacení - okamžitá
 • Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání - bez udání důvodu
 • Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání - ztráta podnikatelského oprávnění
 • Nabídka na využití předkupního práva - pozemek s budovou + Prohlášení o nevyužití
 • Nabídka na využití předkupního práva - budova na cizím pozemku + Prohlášení o nevyužití
 • Nabídka na využití předkupního práva - byt +  Prohlášení o nevyužití
 • Prohlášení minoritního vlastníka (při kolizi více předkupních práv)
 • Upozornění realitního makléře na existenci předkupního práva
 • Pachtovní smlouva o zemědělském pachtu (zemědělského nebo lesního pozemku)
 • Dohoda o převodu družstevního podílu (s právem nájmu bytu)
 • Smlouva o finančním vypořádání při převodu družstevního podílu (s právem nájmu bytu)
 • Stanovy Společenství vlastníků jednotek
 • Domovní řád Společenství vlastníků jednotek
 • Příkazní smlouva o zajišťování správy nemovitých věcí
 • Plná moc ke smlouvě o správě
 • Poučení klienta (spotřebitele) v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvou - předání osobně
 • Poučení klienta (spotřebitele) v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvou - k uveřejnění na webu
 • Informační doložka o ochraně osobních údajů podle GDPR (do zprostředkovatelské a rezervační smlouvy)
 • AML prohlášení, identifikace a kontrola klienta (verze převodce, nabyvatel)
 • Makléřská smlouva - příkazní smlouva upravující spolupráci mezi RK a realitním makléřem
 • Plná moc k příkazní (makléřské) smlouvě

 

 

Máte o produkt VZORY SMLUV PRO RK zájem?

1. Objednejte prostřednictvím formuláře níže, nebo na info@gaudens.cz zašlete své fakturační údaje.

2. Cenu vzorů 4.730 Kč +DPH (celkem 5.723,30 Kč) uhraďte na ú.č. 19-5607090287/0100, var.s.: Vaše IČO.

Pokud máte Vzory pro RK podle NOZ (tedy z listopadu 2013 nebo mladší), Vaše cena této nové verze podle ZRZ je 2.730 Kč +DPH (celkem 3.303,30 Kč). Pro využití zvýhodněné ceny do poznámky v objednávce uveďte IČO, pod kterým jste vzory v minulosti pořizovali.

3. Po připsání platby Vám bude objednaný produkt VZORY SMLUV PRO RK (celkem 101 vzorů, ve formátu *.doc) zaslán spolu s dokladem o platbě v elektronické podobě na sdělený e-mail.

 

Pozn.: Uvedené smluvní vzory jsou koncipovány jako obecné vzorové dokumenty a jako takové nemohou postihnout veškeré individuální požadavky jak zprostředkovatele, tak i specifika konkrétních obchodních případů.  Pro hladký průběh, maximální jistotu správného postupu a dokonalé zajištění celé transakce, je proto vždy záhodno využít služeb právníka či advokátní kanceláře. Tato vzorová dokumentace nepředstavuje poskytování právních služeb ve vztahu k osobě, která ji od nás pořídí a dále použije.

 

Doporučujeme Vaší pozornosti:

eBook NEMOVITOSTNÍ TRANSAKCE v realitní praxi >>>

TOPlist
Objednávka

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>