Aktuality a podpora pro realitní kanceláře a samostatně podnikající makléře


 

Chcete být pravidelně informováni o zákonech a novinkách týkajících se nemovitostí a  podnikání v realitách? Přihlašte se k odběru měsíčníku pro makléře a manažery realitních kanceláří REALITNÍ FLASH >>>

Zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (realitní zákon, ZRZ), v platném znění účinném od 1.7.2021 - paragrafové znění ke stažení ZDE >>>

Vzory smluv pro realitní kanceláře a samostatně podnikající makléře (97 vzorů) >>>

 


Novela realitního zákona - pod číslem zákona 249/2021 Sb. byla dne 30.6.2021 vyhlášena již třetí novela zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování; datum účinnosti od 1.7.2021. Základní obsah předpisu:

1) Prodloužení lhůty (resp. určení nové lhůty) do 31.12.2021 pro splnění podmínek nutných pro přechod z volné živnosti na živnost vázanou pro realitní zprostředkovatele, kteří podle § 25 ZRZ již v režimu volné živnosti realitně podnikali a jejichž oprávnění zaniklo. Jedná se o nový termín, do kterého mohou původní realitní zprostředkovatelé splnit podmínku vzdělání, praxe nebo profesní kvalifikace dle § 24 ZRZ.

Pro odklad doložení odbornosti je ale potřeba učinit aktivní kroky, nelze pouze pasivně čekat na posunutý termín - podle ust. § 1 zák.č. 249/2021 Sb. je potřeba ohlásit vázanou živnost na ŽÚ podle § 25 odst. 1 ZRZ bezprostředně po nabytí účinnosti novely. Jelikož ale lhůta pro "překlopení živnosti na vázanou" skončila již 3.3.2021, tedy před účinností této novely, je otázkou, jaký praktický dopad má tato část novely a kolik realitních zprostředkovatelů této možnosti vůbec využije.

2) Nově (resp. staronově, toto řešila již první novela ZRZ provedená zákonem č. 190/2020 Sb.) je také zavedena možnost realitního podnikání pro začínající makléře, resp. pro ty, kteří zahájí činnost po účinnosti zák.č. 249/2021 Sb. Tito realitní zprostředkovatelé (fyzické osoby) budou moci poskytovat služby realitního zprostředkování i bez povinnosti splnění podmínek dle § 24 ZRZ v režimu volné živnosti, a to až do 31.12.2021.

Pro tyto nově příchozí makléře platí pouze dvě omezení - musí svou činnost vykonávat pod realitní kanceláří (resp. pod již podnikajícím realitním zprostředkovatelem s vázanou živností podle ZRZ) a nemohou svým jménem poskytovat úschovy podle § 4 ZRZ. V případě institutu makléř junior (nebo realitní koncipient, chcete-li) se jistě jedná o rozumnou právní úpravu. Škoda jen, že tato praktická možnost nebude v ZRZ k dispozici i po uplynutí lhůty 31.12.2021, kdy by měli nováčkové např. vždy 6 měsíců na získání základních znalostí, prvních zkušeností a na příp. splnění požadované odbornosti.

 

 

Novela realitního zákona - od 1.1.2021 je účinný zák.č. 527/2020 Sb., který novelizuje zák.č. 253/2008 Sb. (AML zákon) a který rovněž přinesl změnu ve dvou paragrafech realitního zákona. Změna se týká § 5 odst. 2 a § 6 odst. 3 zák.č. 39/2020 Sb., tedy ustanovení věnujících se bezúhonnosti realitního zprostředkovatele.

Pro vlastní realitní činnost je ale podstatnější samotná novela zák.č. 253/2008 Sb., kdy se od 1.1.2021 nově "aml povinnosti" realitních zprostředkovatelů vztahují i na klienty převodů družstevních podílů (bytů) a na nájemní  klienty (též podnájemní a pachtovní) při částce měsíčního nájemného od 10 tis. EUR. Další novinkou je, že pořízení kopie dokladu klienta při jeho identifikaci od 1.1.2021 již nevyžaduje jeho písemný souhlas.

 

 

Novela realitního zákona - pod číslem zákona 190/2020 Sb. byla dne 24.4.2020 vyhlášena novela zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování; datum účinnosti od 25.4.2020. Základní obsah předpisu:

1) Nově je zavedena lhůta pro činnost realitního zprostředkovatele na dobu 6 měsíců od účinnosti novely pro začínající realitní makléře, kdy mohou tito zahájit podnikání bez povinnosti splnění podmínek dle § 24 ZRZ v režimu volné živnosti, a to až do 25.10.2020. Pro tyto nově příchozí makléře jsou pouze dvě omezení, a to že musí svou činnost vykonávat pod realitní kanceláří (resp. pod již podnikajícím realitním zprostředkovatelem) a že nemohou svým jménem poskytovat úschovy podle § 4 ZRZ.

2) Novelou je prodloužena lhůta pro přechod z volné živnosti na živnost vázanou pro již dříve podnikající realitní zprostředkovatele v režimu volné živnosti, a to o 6 měsíců. Realitní zprostředkovatel tedy musí splnit podmínku vzdělání, praxe nebo profesní kvalifikace dle § 24 ZRZ a vázanou živnost dle § 25 odst. 1 ZRZ ohlásit nově nejpozději do 3.3.2021.

 

 

Důležitých témat a otázek týkajících se realitního zákona z pohledu praxe je hodně, vše řeší manuál Realitní zákon v realitní praxi, kde v rozsahu 82 stran najdete to nejpodstatnější pro bezproblémové podnikání v realitách; přínosný může být také samostatný materiál Rezervační smlouvy v realitní praxi. K dispozici máte rovněž produkt Vzory smluv pro RK (97 vzorů), který je v souladu jak s realitním zákonem, tak i všemi dalšími platnými právními předpisy.

P.S. Věděli jste, že společně s Vámi letos slavíme 27 let od založení Realitní akademie Gaudens? Děkujeme za důvěru...

za Gaudens s.r.o., Petr Pavlíček


 


Rychlý kontakt:

Jak jste se o nás dozvěděli?
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici ZDE >>>

TOPlist

Teambuilding je proces zaměřující se na pomoc ke zdravému vývoji týmu i jednotlivých členů skupiny, vytvoření spolupracující atmosféry.

TOPlist