Obchodní podmínky


1. Počet účastníků na jednotlivé pořádané kurzy je vždy omezený. V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita, je rozhodující datum úhrady ceny vložného před datem přihlášky.

2. Přihlášky, jejich změny a případná storna, jsou závazné a přijímáme je prostřednictvím objednávkového formuláře na našich stránkách u příslušného kurzu, elektronickou poštou na info@gaudens.cz nebo písemně na adresu sídla firmy.

3. Účastník je povinen uhradit cenu kurzu před zahájením dle dispozic sdělených mu v potvrzení rezervace, které obdrží na e-mailovou adresu jako doklad o přijetí jeho přihlášky na příslušný kurz.

4. Pokud se účastník na kurz nedostaví bez předchozí omluvy, případně pokud svou rezervaci zruší den před konáním kurzu nebo v den jeho konání, bude mu účtována smluvní pokuta odpovídající ceně objednaného kurzu (tedy v objemu rezervovaných a objednaných účastnických míst). V případě předem omluvené neúčasti (elektronickou poštou nebo písemně) bude vložné uhrazené účastníkem převedeno na nejbližší termín daného kurzu; toto převedení je možné jen jednou.

5. Vyhrazujeme si právo změny data a místa či zrušení kurzu z organizačních či provozních důvodů. V případě, že se kurz neuskuteční z důvodů na straně poskytovatele společnosti Gaudens s.r.o., uhrazená částka bude po dohodě objednateli vrácena na jím sdělený účet nebo převedena na nejbližší další termín daného kurzu.

6. Cena kurzu vždy zahrnuje vedle vlastního výkladu rovněž příslušné studijní materiály v tištěné podobě a drobné občerstvení.

7. Odesláním přihlášky na kurz nebo objednávky na produkt uděluje objednatel dle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Gaudens s.r.o., se sídlem Dušní 906/8, 110 00 Praha 1, IČO: 62959565, jakožto správci, a to za účelem zařazení do databáze správce a za účelem zasílání obchodních sdělení správce prostřednictvím elektronických prostředků. V případě, že objednávku provádí jménem třetích osob, předpokládáme, že tento souhlas poskytuje i za ně a je k tomu od nich zmocněn. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel kdykoli u správce odvolat. (pozn.: platnost do 24.5.2018)

8. Poučení spotřebitelů: Klient společnosti Gaudens s.r.o. má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi poskytovatelem služeb společností Gaudens s.r.o. a klientem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Gaudens s.r.o., se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1, IČO: 62959565, tel.: +420602684968, e-mail: info@gaudens.cz, společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 43088


 

Chcete se informovat o našich službách nebo o možnostech spolupráce? Kontaktujte nás na +420 602 684 968 nebo elektronicky.


Jak jste se o nás dozvěděli?
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

AntiSpam

TOPlist

Kontaktní informace

Partneři